We hechten groot belang aan een goed contact met de ouders/verzorgers. Het contact met de ouders is voor ons een essentiële voorwaarde voor een goede ontwikkeling van het kind binnen onze opvang.

U als ouder/verzorger heeft een belangrijke rol in ons kinderdagverblijf. Alles wat een kind overdag heeft meegemaakt neemt het in zijn beleving mee naar huis. Daarom is het van belang dat u als ouder/verzorger weet wat uw kind overdag heeft meegemaakt. De leidsters nemen de tijd om u op de hoogte te stellen van de lopende projecten en de ondernomen activiteiten met de kinderen. Op deze manier kunt u er thuis met uw kind op voortborduren en wordt u als ouder betrokken bij de belevingswereld van uw kind.

Het wennen

We vinden het plezierig dat zowel u als ouder als uw kind kan wennen aan ons dagverblijf. Als de bezetting het toelaat doen we dit voor de officiële ingangsdatum. Het is prettig dat de eerste dag op het Kleurrijk niet gelijk de eerste werkdag van de ouders is.

Vlak voordat uw kind wordt geplaatst bij het Kleurrijk maakt Wendy een afspraak voor een intake gesprek bij u thuis. Op deze manier kunnen we zien hoe het kind is in zijn/haar vertrouwde omgeving en u kunt wat vertellen over uw kind. Tevens worden er afspraken gemaakt voor een aantal wenmomenten.

Op de eerste wenochtend kunt u dan samen met uw kind een uurtje op Het Kleurrijk blijven. Vanaf 09.00 uur bent u welkom. De pedagogisch medewerkers op de groep hebben dan namelijk alle tijd en ruimte om u te ontvangen. 

U kunt ten allen tijde contact met ons opnemen om te horen hoe het met uw kind gaat. Mocht het moeizaam gaan dan kunnen we er een halve dag van maken. Wij nemen dan uiteraard contact met u op.

Wij vinden een goed contact met de ouder tijdens het brengen en halen belangrijk. Het biedt de gelegenheid om over en weer belevenissen en bijzonderheden van het kind aan elkaar door te geven. ‘s Ochtends staat er koffie en thee klaar in de keuken, waar ouders desgewenst gebruik van kunnen maken.

Ieder kind heeft zijn/haar eigen schrift waar we regelmatig in schrijven. Ook ouders kunnen het schriftje mee naar huis nemen om er af en toe wat in te schrijven. Er is ruimte voor contact, overleg en het doorspreken van de dag, in te vullen naar eigen behoefte.

Oudergesprekken

Oudergesprekken bieden de mogelijkheid om uitgebreider dan tijdens de breng- en haalcontacten- over het kind en het gebeuren op de groep te kunnen praten. Hier kunnen opvoedingsideeën en tips uitgewisseld worden en kunnen leidsters en ouders elkaar adviseren. In samenwerking met de ouder wordt bepaald of het kind toe is aan de overstap naar een andere groep.

Ook de algemene observaties worden met u besproken.

Mocht u vragen of zorgen hebben, ergen ontevreden over zijn, of iets willen bespreken met de leidsters of de leidinggevende, dan kunt u gerust contact met ons opnemen. Wij horen graag wat we voor u kunnen betekenen.

Klachtenregeling

Kinderdagverblijf Het Kleurrijk heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling is op te vragen bij Wendy Belt. Om u te informeren over deze regeling volgt hierbij een beknopte samenvatting:

De klachtenregeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Bij Het Kleurrijk wordt namelijk in eerste instantie geprobeerd de klachten over geboden diensten zoveel mogelijk met de direct betrokkenen op te lossen. Bij vragen, ontevredenheid of twijfels omtrent een actie/besluit/dienst vinden wij transparantie en openheid de fijnste en beste weg. Al bij de eerste  kennismaking, maar ook tijdens het intakegesprek aan huis, benoemen we het belang van een goed en open contact. Daarnaast ontvangen ouders een informatiepakketje, waarin de klachtenprocedure ook opgenomen is.  Wanneer ouders/verzorgers ontevreden zijn over geleverde diensten adviseren wij hen om dit zo snel mogelijk met de desbetreffende persoon te bespreken. Ook kan een ouder zich wenden tot de ouderraad. Het emailadres van de ouderraad is: orhetkleurrijkzutphen@outlook.com. Jeroen Voerknecht, Myrna van Hensbergen, Laurie van Zuuren en Jorienke Hebbink zijn de huidige ouderraadsleden.

Leidt het bespreken van de klacht met de direct betrokkene(n) niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Deze kan worden ingediend bij Wendy Belt. Zij is te bereiken per email: info@hetkleurrijkzutphen.nl Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend.

Uiteraard is Het Kleurrijk ook aangesloten bij de landelijke Geschillencommissie Kinderopvang. 

Zoals al eerder vermeld kunt u de volledige tekst van de klachtenregeling opvragen bij Het Kleurrijk.

 

Ouderraad

Binnen Het Kleurrijk is er een ouderraad samengesteld. Deze ouders bespreken en brainstormen samen met de leiding van Het Kleurrijk over onder meer beleidszaken en activiteiten die we voor de kinderen kunnen organiseren. De ouderraad is voor u als ouder altijd bereikbaar voor vragen of opmerkingen. U kunt ze uiteraard persoonlijk aanspreken of uw vraag mailen naar:

orhetkleurrijkzutphen@outlook.com

EEN PAAR REACTIES VAN OUDERS OVER HET KLEURRIJK:

Mini:”Na een drukke werkdag is het heerlijk mijn kinderen bij Het Kleurrijk te zien spelen, het is er gezellig en erg ontspannen. En als mijn dochter dan wil blijven zegt dit genoeg over de leuke dag die zij heeft gehad.”

René: “Het Kleurrijk daagt uw kind uit om zichzelf te ontdekken”

Judith: “Kinderen moeten nog zo lang zo veel, bij Het Kleurrijk worden ze uitgedaagd maar ze kunnen kind blijven en groeien op hun eigen wijze.”

“Ik vind het een fijn idee dat mijn baby lekker veilig tussen de babies zit en niet omver kan worden gelopen door peuters of per ongeluk toch in de buurt komt van speelgoed wat niet voor haar is bedoeld.”

Meer informatie of direct inschrijven?

Klik op de knop om uw kind snel en simpel in te schrijven!