Bij deze willen wij u op de hoogte stellen van de richtlijnen van Het Kleurrijk betreffende zieke kinderen op het kinderdagverblijf. Dit beleid is opgesteld naar aanleiding van de richtlijnen van de GGD.

Uitgangspunt bij ziekte 

Kinderen die ziek zijn hebben extra zorg, aandacht en rust nodig. Op de groepen bij Het Kleurrijk kunnen we deze extra’s vaak onvoldoende bieden, doordat de medewerkers meerdere kinderen onder hun hoede hebben. Daarnaast dient een kind in sommige gevallen thuis te blijven om besmetting van andere kinderen te voorkomen. In beide bovenstaande gevallen kan het kind dan niet op het kinderdagverblijf opgevangen worden. Pas als het kind voldoende hersteld en beter is, kan hij/zij weer naar Het Kleurrijk. Het welbevinden van uw kind, maar ook dat van de groep staat hierbij steeds voorop.

Wanneer kan uw kind niet op Het Kleurrijk opgevangen worden?

Als het kind te ziek is om aan het dagprogramma deel te nemen.
Als de verzorging te intensief is voor de pedagogisch medewerkers.
Als het de gezondheid van andere kinderen in gevaar brengt (besmetting).
Veel voorkomende symptomen die een kind te ziek maken voor opvang op het kinderdagverblijf zijn:

  • hevige diarree
  • hoge koorts (38,5 en hoger)
  • veelvuldig braken

Bij sommige (besmettelijke) kinderziektes en bijbehorende symptomen is wering niet noodzakelijk, maar wel wenselijk. Dit om verdere verspreiding van de ziekte en besmetting van andere kinderen te voorkomen.

Mocht u twijfelen of u uw kind kunt brengen, bel dan gerust met de pedagogisch medewerkers en overleg met hen.

Wat als uw kind tijdens een opvangdag op Het Kleurrijk ziek wordt?

De pedagogisch medewerkers nemen in geval van ziekte telefonisch contact met je op om je te informeren en om te overleggen. Als het enigszins kan, kijken de medewerkers het nog even aan. Mogelijk knapt een kind op door het wat eerder te laten slapen of te laten rusten. Na het slapen kan dan opnieuw een inschatting worden gemaakt.
Is uw kind te ziek, of heeft het koorts boven de 38,5 graden Celcius dan dient u hem/haar zo spoedig mogelijk te komen (laten) ophalen. Op Het Kleurrijk wordt geen medicatie verstrekt om de koorts te onderdrukken. Uw kind mag dan op Het Kleurrijk ook niet meer zonder toezicht in bed gelegd worden.  Iets verderop leggen we uit waarom we dat niet doen.

Wanneer mag uw kind na ziekte weer naar Het Kleurrijk komen?

Als uw kind weer helemaal hersteld is en verwacht mag worden dat hij/zij weer deel kan nemen aan het dagprogramma. Als uw kind ziek is geweest en koorts heeft gehad, geldt de regel dat het kind minimaal 24 uur koortsvrij dient te zijn voordat hij/zij weer naar Het Kleurrijk mag komen. Zo heeft het kind voldoende tijd gehad om te herstellen.

Het is absoluut niet raadzaam om een kind koortsverlagende middelen te verstrekken zoals paracetamol en het kind dan naar Het Kleurrijk te brengen. Hieronder leggen we uit waarom:

Koortsverlagende middelen

Paracetamol en andere koortsverlagende middelen worden veel gebruikt en lijken ‘onschuldige’ medicamenten. Door het gebruik van deze medicamenten bestaat echter het risico dat symptomen onderdrukt worden, wat tot een foute inschatting kan leiden door onze pedagogisch medewerkers. Een kind kan ernstiger ziek zijn dan op grond van het gedrag verwacht zou worden. Daarnaast bestaat de kans op een koortsstuip wanneer de paracetamol uitgewerkt raakt. Het is daarom absoluut niet wenselijk een kind koortsverlagende middelen te verstrekken en het kind dan zonder het te vermelden naar Het Kleurrijk te brengen. Dus mocht u uw kind paracetamol hebben gegeven, dan willen we dat heel graag weten. 

Mocht u twijfelen of u uw kind kunt brengen, bel dan gerust met de pedagogisch medewerkers en overleg met hen.

Informeer ons over het verloop of een diagnose

Wij stellen het op prijs dat u ons op de hoogte houdt van het verloop van de ziekte/symptomen. Stelt de huisarts of een specialist een diagnose, dan horen wij dat graag. Dit geldt in het bijzonder als er besmettingsgevaar is of was. Denk bijvoorbeeld aan (kinder)ziektes zoals Rode Hond en Kinkhoest. Zo kunnen wij als dit nodig is tijdig zwangere moeders en de ouders van kinderen met bijzonderheden informeren. In sommige gevallen dienen wij, bij meerdere besmettingen van bepaalde ziektes namelijk de GGD te informeren.

Medicijnverklaring

Als er gegronde medische redenen zijn en een kind medicijnen toegediend dient te krijgen (die voorgeschreven zijn door een arts of specialist) tijdens zijn/haar verblijf op Het Kleurrijk, wordt dit gedaan. Ouders dienen dan hiervoor een medicijnverklaring in te vullen. Wij mogen alleen geneesmiddelen verstrekken die op Het Kleurrijk worden afgegeven met de originele verpakking en bijsluiter.

Bereikbaarheid ouders

Het is belangrijk dat u als ouder altijd te bereiken bent. Uw kind kan ziek zijn geworden of bijvoorbeeld gevallen zijn en een breuk hebben. In spoedeisende situaties gaan wij direct naar het ziekenhuis. Zorg dat u (of een noodcontact) altijd bereikbaar bent en dat u uw gegevens bij Het Kleurrijk actueel houdt.

Inhalen van een ziektedag

Wanneer u als ouder uw kind voor 15.00 uur, 1 dag van te voren, ziek meldt dan kunt u die dag inhalen. Ziektedagen mogen worden ingehaald binnen 2 kalendermaanden, mits de groep het toelaat. Ingeplande ruildagen (die om welke reden dan ook) niet afgenomen worden, kunnen helaas niet nogmaals geruild worden.  

 

Meer informatie of direct inschrijven?

Klik op de knop om uw kind snel en simpel in te schrijven!