Wat doet Het Kleurrijk als uw kind ziek is?

Allereerst kijken we naar het algemene beeld, bijvoorbeeld: heeft uw kind temperatuursverhoging, voelt het zich merkbaar ziek, drinkt uw kind nog voldoende en speelt het nog. De groepsleiding zal, als uw kind tekenen van ziekte vertoont, u zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van zijn/haar toestand.

Als een kind zich echt ziek voelt en zich ook zo gedraagt, dan zullen we u vragen uw kind te komen halen.

De leidsters zijn door de grootte van de groep en het dagprogramma beperkt in hun mogelijkheid tegemoet te komen aan de behoefte en de verzorging van een ziek kind.

Wanneer uw kind meer dan 38,5 graden koorts heeft, wordt u door de pedagogisch medewerker van Het Kleurrijk gebeld om uw kind op te komen halen. De grens is echter niet absoluut. Wanneer uw kind gewoon speelt, de koorts geen extra belasting voor de leidsters is en de oorzaak bekend is (bijv. na een BMR-inenting) wordt u door de leidsters geïnformeerd, maar niet verplicht om uw kind direct te komen halen. Uw kind wordt met een temperatuur van 38,5 graad niet meer in een bed gelegd. Dit omdat we geen zicht hebben op het kind en we niet willen dat een kindje bijvoorbeeld een koortsstuip krijgt. De grens ligt bij 39 graden koorts. Dan zal de pedagogisch medewerker u als ouder bellen met de vraag uw kind op te halen.

Het tegenovergestelde kan ook aan de orde zijn: wanneer uw kind minder dan 38,5 graden koorts heeft maar zich overduidelijk niet meer prettig voelt in de opvangsituatie, wordt u door de pedagogisch medewerker gebeld om uw kind op te komen halen. Maar voor alles geldt dat een ziek kind altijd liever in de vertrouwde thuissituatie is waar het in rust kan herstellen.

Wat kunt u doen als uw kind ziek is

Als uw kind niet fit is maar zich wel goed voelt kunt u uw kind brengen. Geef dan a.u.b. aan de groepsleiding door dat uw kind niet fit is, zodat zij extra op uw kind kan letten. We willen ook graag weten waar u die dag direct bereikbaar bent.

Als uw kind ziek is en thuis blijft, wilt u dit dan doorgeven aan de groepsleiding en daarbij de aard van de ziekte noemen.

Ongeluk

Wanneer uw kind een ongeluk op het dagverblijf krijgt zal de leidster de eerste EHBO toepassen. Iedere leidster van Het Kleurrijk heeft een EHBO diploma. Mocht de leidster vermoeden dat een bezoek aan een huisarts wenselijk is dan wordt u als ouder hierover ingelicht. U kunt zelf met uw kind naar de huisarts gaan en in acute gevallen gaan 2 personen van Het Kleurrijk met uw kind naar de huisarts. U als ouder wordt uiteraad direct op de hoogte gesteld.

Mocht uw kind een been gebroken hebben dan kan Uw kind naar Het Kleurrijk komen als het loopgips heeft. We willen niet het risico lopen dat het kind meer zal beschadigen als het zonder loopgips op de groep verblijft. In andere gevallen zal de leidster na het ongeluk bepalen of het verantwoord is om een kindje op de groep aan te nemen.

Medicijngebruik

We dienen geen koortsverlagende medicijnen toe, ook geen homeopatische middelen om de koorts te verlagen. Zetpillen en paracetamol kunt u dus niet meegeven, ook geen homeopatische zetpillen. We zijn niet bevoegd om te bepalen wat de oorzaak van de koorts is en kunnen in geen geval de verantwoordelijkheid nemen voor de toediening van de koortsverlagende medicatie. We dienen ook geen homeopatische zetpillen toe in verband met pijn. KInderen die pijn hebben voelen zich niet prettig en krijgen op het kinderdagverblijf niet de aandacht die het nodig heeft.

Medicatie mag alleen met schriftelijke toestemming van de ouders worden toegediend. Dit geldt ook voor homeopatische middelen. Medicatie moet tevens voorzien zijn van originele verpakking en bijsluiter. Bij de pedagogisch medewerker kunt u een speciaal daarvoor bestemd formulier opvragen.

De meest voorkomende ziektes:

Datum actuele versie:

11 juni 2018 ziektebeleid Het Kleurrijk

Meer informatie of direct inschrijven?

Klik op de knop om uw kind snel en simpel in te schrijven!